Sportfiske – är det tur eller skicklighet

Sportfiske är det kanske inte helt självklart vad det är för en del av oss. Begreppet syftar på allt fiske som utförs i rekreationssyfte, alltså av eget intresse och för egen del. Motsatsen till sportfiske är yrkesfiske, som är fiske som utförs av någon som till yrket är fiskare. Det finns många typer av sportfiske, som till exempel mete, flugfiske, spinnfiske och pimpling och det är vanligt att sportfiskaren fokuserar på en eller ett par av dessa. Sportfiske är en fritidssysselsättning där utövaren vistas i naturen, är i kontakt med vatten och luft och når en inre ro som det är svårt att hitta i andra sportarter.Tur eller skicklighet inom sportfiske är en het debatt

Frågan om tur eller skicklighet ställs ofta bland sportfiskare

Om det är tur eller skicklighet att få fisken att nappa är väl en fråga som mången sportfiskare någon gång ställt sig. Nybörjaren hundra meter längre bort håvar upp mängder av fisk, medan du står där och verkar vänta förgäves. Här är frågan om tur eller skicklighet rätt enkel, för du vet att det är en nybörjare och alltså rör det sig förmodligen om tur.

Men, sportfiskaren med erfarenhet kan inte alltid använda sig av sin skicklighet för att få största fångsten trots goda förutsättningar. Det finns en mängd okända faktorer som sätter tur delvis ur spel. Den skicklige sportfiskaren kan kanske inte veta hur förutsättningarna för fiskens tillväxt i just dessa vatten sett ut på senare tid. Tur eller skicklighet har ingen påverkan ifall fisken drabbats av sjukdomar, eller om vattnen fiskats ur för hårt i det nära förgångna. Här är det yttre påverkan som gör fångsten liten och tur eller skicklighet blir oviktigt. Överhuvudtaget är det rätt oviktigt ifall en god fångst beror på tur eller skicklighet: Resultatet av en god fångst är oerhört tillfredsställande för den framgångsrika sportfiskaren och höjer denna över frågan om tur eller skicklighet.