Fiska i dammar och få stor fångst

Sportfisket är en älskad sysselsättning och så även att fiska i dammar. Fördelen med att fiska i dammar är att fångsten är så gott som garanterad, eftersom fiskbeståndet där ständigt kontrolleras. Är det för lite fisk sätts det ut mer. Det är viktigt att hålla besökarna nöjda så att de kommer tillbaka, och det är då utslagsgivande att kunna fiska i dammar med mycket fisk. För det mesta tas det ut en avgift för att besökare ska kunna nyttja dammarna, men denna innebär naturligtvis också att det uppstår förväntningar från deras sida på att de ska få riklig fångst.

Fiska i dammar för avslappning och bra fångst

Det gäller att fiska i dammar där uppsynen är minutiös

En dåligt skött fiskdamm vill ingen besökare möta. Eftersom det inte finns ett naturligt flöde av vatten till och från dammarna hänger det på dammägarna att dammens vatten är rent och fräscht, att det finns tillräckligt med plats för de fiskar som lever i den, och att de får bra föda. Om vattnet är dåligt, eller det är för trångt, drabbas fiskarna av sjukdomar och förutom att de själva lider av dessa blir de oattraktiva att fiska. Om födan är dålig upptäcker besökaren detta först vid middagsbordet, för fiskens kött återspeglar det den ätit. Bra mat ger bra fiskkött och dålig mat dåligt sådant. Det kan alltså bara löna sig för en dammägare att hålla koll på sina dammar, för ett dåligt rykte i det här sammanhanget sprider sig snabbt och med ens är besökarna som vill fiska i dammar betydligt färre.

Typer av fisk som är vanlig att fiska i dammar är bland annat öring, regnbåge, gädda, karp, abborre och braxen. För den som söker en särskild slags fisk brukar det inte vara svårt att ta reda på var den kan fiskas när fiskeföreningar och sportfiskebutiker hjälper till, så det är bara att ta kontakt med dessa så kommer svaren snabbt.